Om aluminium

Aluminium är den vanligaste metallen i jordskorpan och det tredje vanligaste grundämnet.

Aluminium är ett mångsidigt material med många användningsområden - allt från ölburkar till bilar, båtar och flygplan.

En av de viktigaste egenskaperna hos aluminium är att det lämpar sig mycket väl för återvinning.

Materialkvaliteten påverkas inte negativt vid återvinning och aluminium kan därför återvinnas ett oändligt antal gånger. Att återvinna aluminium minskar den totala miljöbelastningen. När vi återvinner aluminium åtgår endast ca 5% av den energi som behövs för att tillverka ny aluminium från bauxit.

Övriga egenskaper hos aluminium som gör det till ett intressant konstruktionsmaterial med många användningsområden är:

  • Låg vikt
  • Lätt att sammanfoga
  • Lätt att forma
  • Värmeledande
  • Hög styrka.
  • Elektriskt ledande
  • Korrosionsbeständigt
  • Tätt material och ogiftigt

Mer information om aluminium hittar du på Svenskt Aluminiums hemsida

Bild-på-vagga-vid-gjutning

We use cookies to provide the best possible user experience on our web site. If you continue to use this site without changing your computer’s cookie settings, we assume you are fine with our use of cookies. More on cookies.