Vår process

Så här går vår process till:

För att säkerställa de höga kvalitetskrav som ställs vid produktion av aluminiumlegeringar är vår produktion indelad i följande processer:

Ankomstkontroll: När råvaran ankommer till oss så vägs och klassificeras den. Ev provtagningar görs vid ankomstkontrollen. Ankommande gods passerar en radiakmätare så att vi säkerställer att inte radioaktivt material kommer in i produktionen.

Preparering: För att utnyttja materialet på bästa sätt så sorteras, klipps, pressas och briketteras råvaran för att passa nästa processteg.

Smältning: Smältning sker i batchform och vi smälter ca 30 ton råvara/batch. Smältningen tar ca 3-3,5 timmar, därefter tappas den flytande metallen över till legeringsugnen.

Legering: I legeringsugnen sker den första provtagningen för att kontrollera analysen. Därefter påbörjas raffineringen som slutligen ska ge metallen dess rätta analys. Med induktionsteknik säkerställs att metallen är i rörelse och blandas väl. Raffineringen avslutas med kontrollprov för att säkerställa att materialet överensstämmer med kundens krav.

Utgjutning: I nästa steg gjuts metallen ut som tackor eller drops, för leverans av flytande aluminium hälls metallen i termosar. Under utgjutningen tas fyra avslutande analysprover för att säkerställa att metallen är homogen. Efter kylning staplas tackorna, som standard levereras de pallfritt med dubbla underlagstackor.

Emballering och utlastning: Det avslutande steget i processen består i att emballera, etikettera och märka pallarna enligt kundens krav. För att säkerställa att godset kommer fram i rätt tid samarbetar vi med kvalitetscertifierade åkerier och speditörer.

 

Foto-på-kontrollrum

We use cookies to provide the best possible user experience on our web site. If you continue to use this site without changing your computer’s cookie settings, we assume you are fine with our use of cookies. More on cookies.