Etiska regler

Foto-på-stående-tackaVåra etiska regler anger hur vi inom Stena Aluminium ska agera för att vara en långsiktig och trovärdig samarbetspartner. Vi har valt att införa de etiska reglerna för att möta marknadens krav, stärka den interna kulturen, möjliggöra en god riskhantering, stärka vårt varumärke och för att öka möjligheten att göra affärer.

Läs våra etiska regler

We use cookies to provide the best possible user experience on our web site. If you continue to use this site without changing your computer’s cookie settings, we assume you are fine with our use of cookies. More on cookies.