Säkerhet, miljö & kvalitet

Foto-på-bandningInom Stena Aluminium arbetar vi med stort fokus på säkerhet, miljö och kvalitet.

För oss är säkerhet alltid nummer 1.

Vår och koncernens vision är ett Stena utan olyckor och vi arbetar intensivt med dessa frågor. I detta fokus och arbete ingår att alla som besöker oss eller utför arbeten på vår anläggning genomgår en säkerhetsgenomgång, en del av den proceduren är att ta del av vår säkerhetsfilm, titta på filmen här.

För oss är det naturligt att arbeta med ständiga förbättringar och att utveckla våra processer. Hela vår verksamhet är certifierad av Bureau Veritas enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och OHSAS 18001:2007.

Vi arbetar aktivt för att minimera vår och våra kunders klimatpåverkan genom att effektivisera och reducera utsläppskällor som t ex energi och transporter. Ett gott exempel på detta är våra leveranser av flytande aluminium, där varje leverans sparar motsvarande ca 2 ton koldioxidutsläpp.

Miljöredovisning

Vår verksamhet i sig har en positiv effekt på miljön, genom att återvinna aluminium sparas 95% energi jämfört med att tillverka ny aluminium. Varje år tar vi fram en miljöredovisning som visar hur vårt arbete med att minimera vår miljöpåverkan framskrider.

Klicka nedan för att läsa vår senaste Miljöredovisning.
Míljöredovisning 2016 - bild  

We use cookies to provide the best possible user experience on our web site. If you continue to use this site without changing your computer’s cookie settings, we assume you are fine with our use of cookies. More on cookies.