Vår historia

Historiska händelser 1906 - 2010

Stena Aluminiums historia går faktiskt ända tillbaka till början på 1900-talet.

 • 1906 startade Gotthard Nilsson i Älmhult sin verksamhet, som gick ut på att återvinna förbrukade varor. Det som återvanns på den tiden var allt mellan järnskrot och lump.
 • 1939 grundas handelsbolaget Sten A Olsson Metallprodukter
 • 1949 påbörjades produktion av aluminiumlegeringar.
 • 1976 såldes det hittills helt familjeägda företaget ut till tre externa ägare. Ratos, Gränges och Holmen som köpte 30% var, medan familjen behöll 10%.
 • 1986 tog Gränges över hela Gotthard Nilsson.
 • 1990 köper Gotthard Aluminium smältverket i Kolding av Boliden Bergsö.
 • 1998 köper Stena Metall hela Gotthardskoncernen.
 • 2001-2004 installeras ny smältteknik.
 • 2005 Boxholms Aluminiumåtervinning förvärvas.
 • 2007 Invigning av flytande aluminium i Älmhult
 • 2008 Leverans av flytande aluminim till Ljunghäll och Varnäsföretagen.
 • 2008 Koncentration av produktion till Älmhult.
 • 2010 Nytt miljötillstånd i Älmhult, 90 000 ton

Foto-på-StenAOlssons-anläggning
Foto-på-kontrollrum
Foto-på-leverans-av-flytande-aluminium

We use cookies to provide the best possible user experience on our web site. If you continue to use this site without changing your computer’s cookie settings, we assume you are fine with our use of cookies. More on cookies.