Produkter och Tjänster

Stena Aluminium är Nordens ledande producent av återvunnet aluminium. 
Återvinning av aluminium blir allt viktigare, både ur ekonomiska och framför allt ur miljömässiga aspekter. Genom att framställa aluminium genom återvinning sparas 95% av energin som går åt för att framställa aluminium från bauxit.

Grunden i vår affärsverksamhet är att tillverka kundanpassade aluminiumlegeringar till gjuterier.Vår uppgift är att hjälpa våra kunder till framgång, det gör vi genom att bygga långsiktiga relationer som bygger på flexibilitet, rätt kvalitet och en hög tillgänglighet på produkter och teknisk support. 
Att vara lyhörda för våra kunders önskemål är en förutsättning för vår verksamhet och vår kanske viktigaste framgångsfaktor på allt fler marknader.

Våra legeringar används främst inom fordons,- elektronik, - verkstads -  och möbelindustrin. Vi producerar ett par hundra olika legeringar som har varierande egenskaper vad det gäller ledningsförmåga, värmeledning, korriosionsbeständighet, hållfasthet, polerbarhet, brottgräns, sträckgräns, skärbarhet, svetsbarhet och mycket mera.

We use cookies to provide the best possible user experience on our web site. If you continue to use this site without changing your computer’s cookie settings, we assume you are fine with our use of cookies. More on cookies.