Kundanpassade aluminiumlegeringar

Att vara lyhörda för våra kunders önskemål är en förutsättning för vår verksamhet. Hos Stena Aluminium produceras majoriteten av legeringarna mot kundspecifika krav. Vi utvecklar ständigt våra processer och ligger långt fram när det gäller kundanpassad produktutveckling. Att hålla en jämn, hög kvalitet och att leverera inom toleranserna är en naturlig del av vår verksamhet. Legeringarna anpassas utifrån kundens egna krav på analys, dvs vilka egenskaper produkten ska ha.

Vi är först i Norden med att producera samt leverera flytande aluminium till industrin. Det flytande aluminiumet har en anpassad temperatur beroende på behov i kundens process samt sträckan det ska transporteras och är redo att användas vid ankomst till kunden. Aluminiumet levereras i stora specialbyggda termosar vilka rymmer upp till åtta ton vardera.

Våra kunder är leverantörer till bl a fordons- , elektronik-, verkstads- och möbelindustrin. Alla olika användningsområden innebär höga krav på metallens egenskaper. För oss är det viktigt att vi både kan våra kunders processer och att vi känner till processen hos våra kunders kunder.

We use cookies to provide the best possible user experience on our web site. If you continue to use this site without changing your computer’s cookie settings, we assume you are fine with our use of cookies. More on cookies.