Legeringsspecifikationer

På Stena Aluminium produceras nästan 100% av legeringarna mot kundspecifika krav. Kraven utgår vanligtvis från någon standard och anpassas därefter för att passa just den aktuella kundens önskemål.

I vår legeringsbroschyr presenterar vi de europeiska standarderna för aluminiumlegeringar för gjuteriändamål samt desoxidationsaluminium för stålverk.

Nedan finner du de gällande europeiska standarderna. Utöver legeringar med de europeiska standarderna som bas produceras även legeringar från övriga marknaders standarder såsom asiatiska, amerikanska, engelska, tyska etc.

Legeringar för pressgjutning enligt EN-1676:2010

EN AB-43400  EN AB-46000 STENAL 460
EN AB-44300  EN AB-46100 STENAL Rheo
EN AB-44400  EN AB-46500  
EN AB-44500   EN AB-47100  

Legeringar för sand- och kokillgjutning enligt EN-1676:2010

EN AB-42000  EN AB-43200 EN AB-46200
EN AB-43000  EN AB-44100 EN AB-46400
EN AB-43100  EN AB-44200 EN AB-47000
     

Legeringar för speciella ändamål enligt EN-1676:2010

EN AB-48000    

We use cookies to provide the best possible user experience on our web site. If you continue to use this site without changing your computer’s cookie settings, we assume you are fine with our use of cookies. More on cookies.