Råvara

För att vi skall kunna hjälpa våra kunder att bli framgångsrika behöver vi stöd från våra leverantörer. Vi värderar och prioriterar långsiktiga och utvecklande leverantörsrelationer där vi tillsammans bygger grunden för ett bra samarbete.

Med dagens produktionstakt köper vi närmare 70 000 ton aluminiumråvara om året för återvinning i vår anläggning i Älmhult. Till stora delar kommer råvaran från Stena Metallkoncernens återvinningsbolag, ett samarbete som är betydelsefullt för vår råvaruförsörjning. Vi samarbetar även med externa levererantör i Sverige och i Europa och vi är intresserade av att skapa nya samarbeten för råvara.

I nära samarbete med övriga företag inom Stena Metallkoncernen upphandlar vi också övrigt indirekt material och förnödenheter.

We use cookies to provide the best possible user experience on our web site. If you continue to use this site without changing your computer’s cookie settings, we assume you are fine with our use of cookies. More on cookies.