Inköpspolicy

Vi skall vid inköp av varor och tjänster ge företräde för leverantörer som kontinuerligt och långsiktigt kan trygga våra anskaffningsbehov.

Samarbetsvilja, kompetens och kvalitetstänkande skall vara utmärkande egenskaper hos samtliga till oss levererande företag.

All hantering av råvara, förbrukningsmaterial och kemiska produkter skall ske på ett ansvarsfullt och föredömligt sätt.

We use cookies to provide the best possible user experience on our web site. If you continue to use this site without changing your computer’s cookie settings, we assume you are fine with our use of cookies. More on cookies.