Inköpsvillkor Råvaror

Samstämmiga och tydliga riktlinjer för råvarumaterialhanteringen är utvecklande för alla i branschen. Det rationaliserar och förenklar rutinerna i det dagliga arbetet och harmoniserar relationerna mellan köpar- / säljarföretagen. Gemensamma system i materialhanteringen är också ett sätt att förekomma onödiga missförstånd mellan yrkeskategorier och det underlättar tveklöst dialogen mellan alla som förhandlar och kommunicerar om materialflöden.

Ur produktionssynpunkt innebär klara principer för leverans och materialomhändertagande tidsbesparingar och kostnadseffektivitet. Ur säkerhetssynpunkt, att vi kan reducera risk- och olycksfallsfaktorer för personal och egendom. Ur miljösynpunkt blir resultatet att vi kan ta ett större ansvar för vår miljöpåverkan, bl. a. genom att förbättra hanteringen av miljöfientliga ämnen.

Inköpsvillkor Råvaror

We use cookies to provide the best possible user experience on our web site. If you continue to use this site without changing your computer’s cookie settings, we assume you are fine with our use of cookies. More on cookies.