Materialklassificering

Foto på kranStena Aluminiums "Inköpsvillkor Råvaror" och "Materialklassificering" av årgång 2009 ersätter alla "skrotböcker" av äldre datum.

Avsikten med "Inköpsvillkor Råvaror" och "Materialklassificering" är att de skall fungera som förenklande manualer och ömsesidigt regelverk för de uppköpare och leverantörer som ingår i Stena Aluminiums nätverk för råvaru- och materialhantering. Ambitionen är att underlätta handelsutbytet mellan samtliga berörda parter.

Klassificeringsregler och råvaruspecifikationer vilar i allt väsentligt på europastandarden för aluminiumskrot (EN13920).

OLEGERAT   SKIMMINGS
101 Nytt olegerat ofärgat   419 Skimmings primär legering
102 Nytt olegerat tråd / lina   420 Skimmings Si-legerat
104 Offsetplåt   425 Skimmings blandade legeringar
121 Olegerat färgat    
140 Olegerat granulat max 0,10% mek Cu   SPÅNOR
141 Olegerat granulat max 0,50% mek Cu   501 Spånor låglegerade
160 Ferralina   502 Spånor låglegerade, briketterade
    520 Spånor Si-legerade
LÅGLEGERAT   521 Spånor Si-legerade briketterade
201 Nytt folie ofärgat   529 Spånor Zn-legerade
202 Nytt legerat ofärgat   530 Spånor Zn-legerade briketterade
203 Nya profiler ofärgade   532 Spånor blandade legeringar
221 Nytt folie färgad   536 Spånor blandade legeringar briketterade
222 Nytt legerat färgat    
223 Nya profiler färgade    GJUTALUMINIUM
224 ISO profiler   600 Nytt gjutskrot Si-legerat
240 Kylelement   601 Nytt gjutskrot blandade legeringar
    610 Gjutet fragmenterat och floaterat
HÖGLEGERAT   620 Gjuterispill Si-legerat
300 Cu-legerat   625 Gjuterispill blandade legeringar
303 Zn-legerat   650 Gjutet fragmenterat och floaterat
305 Nytt legerat blandade legeringar   660 Gammalt gjutskrot blandade legeringar
310 Plåt- och gjutskrot fragementerat    
311 Plåtskrot fragmenterat    
314 Förbränningsmaterial    
318 Lättfraktion från fragmentering    
320 Burkar, UBC    
323 Gammalt plåtskrot blandade legeringar    
340 Kylskåpsfraggat    

We use cookies to provide the best possible user experience on our web site. If you continue to use this site without changing your computer’s cookie settings, we assume you are fine with our use of cookies. More on cookies.